Τα ιδιαίτερα μαθήματά με τον κύριο Χρήστο με βοήθησαν στο να καταφέρω να ξανά-δαμάσω την ελληνική γλώσσα. Ο κ. Χρήστος με μεγάλη προσπάθεια και υπομονή μου δίδαξε τις απαραίτητες γνώσεις που θα χρειαστώ για την τελική εξέταση. Επίσης μου παρείχε τα απαραίτητα υλικά και εργασίες για να με βοηθήσει να καλυτερέψω τις αδυναμίες μου και να αποκομίσω το απαραίτητο λεξιλόγιο που αρμόζει σε έναν μαθητή επιπέδου του VCE.